Uw adviseur in
verzekeringen en beleggingen.

Beste klant

Onder een interessant artikel uit Netto, de weekendbijlage van De Tijd over het hoe en wat van franchises in de verzekering.

Waarom uw verzekeraar met een franchise werkt

Lieven Desmet

12 april 2023 06:20

Aan zowat elke verzekering hangt een vrijstelling, ook wel de franchise genoemd. Wat bepaalt het bedrag van die vrijstelling en kunt u als consument dat bedrag meebepalen? Kortom, wat moet u weten over uw franchise?

In de autoverzekering wordt de franchise vooral toegepast in de waarborg stoffelijke schade, die deel uitmaakt van de omniumverzekering. ©AFP

Wat is de vrijstelling of franchise?

Bij verzekeringen is de franchise of vrijstelling hetzelfde: het is het gedeelte van de schade dat niet door de verzekeraar wordt vergoed en dat u dus zelf moet dragen. Hoeveel u zelf ten laste moet nemen, wordt vastgelegd bij het afsluiten van de polis. ‘De vrijstelling is niet wettelijk geregeld’, zegt Caroline Van Schoubroeck, hoogleraar verzekeringsrecht (KU Leuven) en advocate (Schuermans Advocaten).

Waarom maakt een verzekering gebruik van een vrijstelling?

‘Het kostenplaatje is een reden’, zegt Gerrit Feyaerts, woordvoerder van de verzekeraar AG Insurance. ‘Als verzekeraars zich niet moeten bezighouden met kleine schadegevallen die veel administratie vergen, houdt dat de verzekering betaalbaar. Bovendien is de eerste opdracht van een verzekering het patrimonium van de verzekerde te handhaven en intact te houden, en niet om op te draaien voor allerlei kleine kosten. Voor de verzekeraars maakt het een verschil dat ze niet voor elk klein schadegeval moeten tussenkomen.’ Ook responsabilisering is een reden. ‘De vrijstelling heeft onder meer tot doel de verzekerde te stimuleren tot preventie’, zegt Van Schoubroeck.

Zijn er verschillende soorten vrijstellingen?

Er zijn drie gangbare formules. Bij de vrijstelling ‘vast bedrag’ wordt een bedrag vastgelegd bij het afsluiten van uw polis. Bij elk schadegeval wordt dat toegepast en betaalt u als consument zelf dat deel van de schade. Bij een vrijstelling ‘percentage’ wordt een percentage vastgelegd. Stel dat de verzekerde waarde 30.000 euro bedraagt en er is een vrijstelling van 3 procent, dan bedraagt de vrijstelling 900 euro. De derde veel gebruikte formule is de Engelse vrijstelling. Als de schade hoger is dan het bedrag van die Engelse vrijstelling krijgt u het volledige schadebedrag terugbetaald. Is de schade kleiner, dan betaalt u zelf alle kosten.

Hoe wordt de vrijstelling berekend?

‘Voor de verzekeraar is het belangrijk dat de verwachte schadelast zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke schadelast’, zegt Van Schoubroeck. ‘De verzekeraar moet de premie vaststellen vooraleer hij de werkelijke schadelast kent. Als de verzekerde zelf een deel van het risico ten laste neemt, is de schadelast voor de verzekeraar lager en kan hij dat in rekening brengen bij het bepalen van de premie.’

Hoe werkt de vrijstelling bij een familiale, een brand- en een autoverzekering?

Bij de brandverzekering is het bedrag van de vrijstelling gekoppeld aan de ABEX-index, de index die de prijzen in de bouwsector volgt. Bij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, de familiale verzekering, hangt dat bedrag af van de index van de consumptieprijzen. Voor maart 2023 bedraagt de geïndexeerde vrijstelling in de brandverzekering 307,17 euro. ‘Die indexering heeft tot gevolg dat het bedrag van de vrijstelling en de gewaarborgde kapitalen altijd gelinkt zijn aan de huidige prijzen voor herstellingen aan uw woning’, zegt Feyaerts.

De hoogte van de vrijstelling heeft ook impact op de premie. Wilt u een lagere franchise, dan resulteert dat in een hogere premie. Opteert u voor een hogere franchise, dan drukt dat de premie.

In de autoverzekering wordt de franchise vooral toegepast in de waarborg stoffelijke schade die deel uitmaakt van de omniumverzekering. Daar is de keuze uit de verschillende types vrijstellingen groter. ‘Meer en meer werken verzekeraars met vaste bedragen, en niet zoals vroeger vaak het geval was met een percentage van de cataloguswaarde van de wagen’, zegt Feyaerts. ‘Dat is vooral duidelijker voor de klant.’

Zijn er voorwaarden gekoppeld aan de vrijstelling?

‘Sommige maatschappijen laten het toepassen van een vrijstelling en soms ook de hoogte van de vrijstelling afhangen van het feit of de herstelling wordt uitgevoerd bij een erkende hersteldienst uit het eigen netwerk van de verzekeringsmaatschappij’, zegt Feyaerts. ‘Zo houdt de verzekeraar meer controle op de verantwoorde kosten voor een herstelling.’

Bron: De Tijd

https://www.tijd.be/netto/analyse/bankieren-en-verzekeren/waarom-uw-verzekeraar-met-een-franchise-werkt/10459024.html

 


« | »